Startupy – wsparcie prawne w biznesie


W zależności od tego na jakim etapie jesteś w tworzeniu STARTUPU, moja pomoc obejmować będzie:

 

NA ETAPIE PLANOWANIA:

– analizę zagrożeń prawnych dla planowanej działalności;

– audyt biznesplanu pod kątem prawnym;

– pomoc w wyborze optymalnej formy prawnej;

– tworzenie i opiniowanie umów inwestycyjnych;

 

NA ETAPIE REALIZACJI:

– rejestrację działalności;

– regulaminy sklepów/usług;

– pomoc prawną w zakresie praw autorskich;

– tworzenie, analizę, ocenę umów;

– udział w negocjacjach;

– wdrożenie przepisów z zakresu ochrony danych osobowych – RODO;

– bieżącą obsługę prawną.