PRAWO RODZINNE


– rozwody, separacje

– podział majątku wspólnego – zniesienie współwłasności;

– alimenty na dziecko;

– ustalenie kontaktów z dzieckiem;

– władza rodzicielska;

– ustalenie miejsca pobytu dziecka;