Sprawy cywilne, gospodarcze


–  o zapłatę (zarówno przed sądem jak i na etapie egzekucyjnym), windykacja należności;

– o zasiedzenie;

–  o zniesienie współwłasności,

– sporządzanie i interpretacja umów, w tym dochodzenie roszczeń z umów;

– o odszkodowania;

– sprawy z zakresu prawa budowlanego – roszczenia, konstruowanie umów, udział w negocjacjach;

– zwalczanie nieuczciwej konkurencji;