SPRAWY SPADKOWE


– stwierdzenie nabycia spadku;

– sprawy o dział spadku;

– sprawy dotyczące zapisu testamentowego; unieważnienie testamentu

– sprawy o zachowek;

– sprawy dotyczące odpowiedzialności za długi spadkowe;