Rozwód – ile kosztuje


Jednym z pytań jakie pada kiedy małżonek decyduje się na rozwód jest to, ile kosztuje sprawa rozwodowa. Na to pytanie nie ma jednoznacznej odpowiedzi, gdyż koszty sprawy rozwodowej zależeć będą od stopnia skomplikowania sprawy np. od ilości świadków czy opinii biegłych sądowych.

Wnosząc pozew o rozwód musimy się liczyć z koniecznością uiszczenia opłaty sądowej od pozwu, która wynosi 600 złotych. Opłatę należy uiścić na rachunek bankowy sądu do którego wnosi się pozew o rozwód a potwierdzenie uiszczenia opłaty sądowej, należy załączyć do pozwu.

Korzystając z adwokata czy radcy prawnego, należy się liczyć z jego wynagrodzeniem. Jest to koszt ustalany indywidualnie. Jeśli kogoś nie stać na pełnomocnika z wyboru, może złożyć do sądu wniosek o ustanowienie dla niego pełnomocnika z urzędu. Dotyczy to osób, których sytuacja majątkowa jest na tyle trudna, że nie pozwala na dokonanie opłaty bez uszczerbku dla koniecznego utrzymania siebie i rodziny. Składając taki wniosek, należy wypełnić formularz tj. oświadczenie o stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymania, dostępny na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości  oraz stronach www sądów. Wniosek o ustanowienie pełnomocnika z urzędu musi być uzasadniony. Dobrze do niego załączyć oprócz koniecznego, wymaganego oświadczenia o stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymania, zaświadczenie o zarobkach, rachunki za czynsz, gaz, prąd itp.

Pozostałe koszty sprawy rozwodowej zależą od przebiegu samego procesu. Należy do nich zaliczyć np. koszty wynagrodzenia biegłego za wydaną w sprawie opinię, zwrot kosztów dojazdu świadka na sprawę itp.

W wyroku rozwodowym, Sąd orzeka również o kosztach procesu wskazując kto w jakiej części ma je pokryć. Co do zasady koszty procesu pokrywa strona przegrywająca proces. W przypadku częściowego wygrania sprawy, sąd podzieli koszty procesu proporcjonalnie.

Adwokat Barbara Ziołkiewicz, Łódź tel. 504-807-016

(tagi: rozwód adwokat Łódź, alimenty adwokat Łódź, podział majątku adwokat Łódź)