Testament a dziedziczenie ustawowe


Istnieją dwa źródła powołania do spadku. Jest nim ustawa albo testament. Jeżeli spadkodawca nie wyrazi swej ostatniej woli w testamencie i nie rozdysponuje w nim swym majątkiem, wówczas dziedziczenie majątku spadkowego odbędzie się zgodnie z zasadami zawartymi w przepisach kodeksu cywilnego.

Dziedziczenie ustawowe może mieć miejsce co do całości spadku, lub co do jego części. Dziedziczenie ustawowe co do całości spadku następuje wtedy, gdy spadkodawca nie powołał spadkobiercy albo gdy żadna z osób, które powołał, nie chce lub nie może być spadkobiercą. Dziedziczenie ustawowe co do części spadku następuje natomiast co do zasady wtedy, gdy spadkodawca nie powołał do tej części spadkobiercy albo gdy którakolwiek z kilku osób, które powołał do całości spadku, nie chce lub nie może być spadkobiercą.

(Adwokat Barbara Ziołkiewicz, tel. 504-807-016)