Sprawy spadkowe – przyjęcie i odrzucenie spadku, długi spadkowe


Sprawy spadkowe

Sprawy spadkowe

Długi spadkowe to zobowiązania zmarłego które istnieją w chwili jego śmierci. Do długów spadkowych należą również koszty pogrzebu zmarłego spadkodawcy, koszty prowadzenia postępowania spadkowego, koszty związane z zachowkiem itp.

 Za długi spadkowe odpowiadają spadkobiercy. Możliwe są trzy rodzaje rozwiązań: spadkobierca może przyjąć spadek bez ograniczenia odpowiedzialności za długi – jest to tzw. przyjęcie proste, może przyjąć spadek z ograniczeniem tej odpowiedzialności – jest to tzw. przyjęcie z dobrodziejstwem inwentarza, może też spadek odrzucić.

Termin do złożenia oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku to sześć miesięcy od dnia, w którym spadkobierca dowiedział się o tytule swego powołania, czyli o śmierci spadkodawcy. Brak oświadczenia spadkobiercy w tym terminie oznacza przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza. Oświadczenie o przyjęciu lub o odrzuceniu spadku może być złożone przed sądem lub przed notariuszem.

Często pojawia się problem, co zrobić jeśli spadkobierca nie złoży w terminie sześciu miesięcy od daty dowiedzenia się o śmierci spadkodawcy, oświadczenia o odrzuceniu spadku, i po tym terminie dowie się o istniejących długach spadkowych. W takiej sytuacji, najlepszym rozwiązaniem będzie złożenie do sądu wniosku o zatwierdzenie przez sąd uchylenia się od skutków prawnych niezłożenia pod wpływem błędu, w terminie oświadczenia o odrzuceniu spadku i o przyjęcie przez sąd oświadczenia o odrzuceniu spadku. W postępowaniu przed sądem spadkobierca musi wykazać, że błąd jest obiektywnie istotny i usprawiedliwiony okolicznościami. W orzecznictwie Sądu Najwyższego ugruntowało się stanowisko, zgodnie z którym, spadkobierca nie może powołać się na błąd, o ile nie dołożył należytej staranności w ustalaniu rzeczywistego stanu majątku spadkowego.

Termin do złożenia takiego oświadczenia to rok od daty wykrycia błędu, tj. od daty kiedy spadkobierca dowiedział się o długach spadkowych. Dla zachowania rocznego terminu, wystarczy że wniosek zostanie złożony w sądzie przed upływem tego terminu. Spadkobierca, który spadek odrzucił, zostaje wyłączony od dziedziczenia, tak jakby nie dożył otwarcia spadku.

Spadkobierca powołany do spadku zarówno z mocy testamentu, jak i z mocy ustawy może spadek odrzucić jako spadkobierca testamentowy, a przyjąć spadek jako spadkobierca ustawowy.

(Adwokat Barbara Ziołkiewicz, tel. 504-807-016)

Tagi: sprawy spadkowe adwokat Łódź