Kto może być spadkobiercą?


Nie może być spadkobiercą osoba fizyczna, która nie żyje w chwili śmierci spadkodawcy, ani osoba prawna, która w tym czasie nie istnieje. Kodeks cywilny stanowi, iż dziecko które w chwili otwarcia spadku – czyli śmierci spadkodawcy jest już poczęte może być spadkobiercą, jeżeli urodzi się żywe. Fundacja ustanowiona w testamencie przez spadkodawcę może być spadkobiercą, jeżeli zostanie wpisana do rejestru w ciągu dwóch lat od ogłoszenia testamentu.

W niektórych przypadkach można żądać by sąd uznał daną osobę za niegodną dziedziczenia. Wówczas zostanie ona wyłączona od dziedziczenia tak jakby nie dożyła otwarcia spadku. Za niegodną dziedziczenia sąd może uznać osobę która np. dopuściła się przestępstwa przeciwko spadkodawcy, podstępem lub groźbą nakłoniła spadkodawcę do sporządzenia lub odwołania testamentu albo w taki sam sposób przeszkodziła mu w dokonaniu jednej z tych czynności, umyślnie ukryła lub zniszczyła testament spadkodawcy, podrobiła lub przerobiła jego testament albo świadomie skorzystała z testamentu przez inną osobę podrobionego lub przerobionego.

Uznania spadkobiercy za niegodnego może żądać każdy, kto ma w tym interes. Z żądaniem takim można wystąpić w ciągu roku od dnia, w którym dana osoba dowiedziała się o przyczynie niegodności, nie później jednak niż przed upływem lat trzech od dnia śmierci spadkodawcy.

(Adwokat Barbara Ziołkiewicz, tel. 504-807-016)